Nord-Troms Regionråd krever at trålpliktene består


Nord-Troms Regionråd krever at trålpliktene består

Rådet er imidlertid villige til å fjerne bearbeidelsesplikten slik at industrien får større frihet.
Les mer om: