Nora og Jakob var dei mest populære namna i fjor


Nora og Jakob var dei mest populære namna i fjor

Gamle kjenningar på namnetopplista for 2020. Verken Espen, Bent eller Erna har klatra på namnelista trass i daglege pressekonferansar i koronaåret.