Nobelkonsert-produsent med blodrøde tall


Nobelkonsert-produsent med blodrøde tall

Gikk fra overskudd på 7,2 millioner i 2016 til 8, 8 millioner på minussiden i fjor.