No kjem tropiske luftmassar med kraftig vind og mykje regn


No kjem tropiske luftmassar med kraftig vind og mykje regn

Først fekk vi restane av «Dorian», no kjem det meir tropiske luftmassar inn mot norskekysten fullasta med kraftig vestavind og intens nedbør.