Nils August Andresen: The day the music died


Nils August Andresen: The day the music died

Nils August Andresen: The day the music diedSist ut i kortserien om kunstmusikken og evnen til å bevege er Minerva-redaktør Nils August Andresen, som innleder med et "kategorisk, pompøst og unyansert" utsagn: I hjertet vet alle sammen at samtidsmusikken er en fiasko. Les mer
Les mer om: