Nettdekningen på tog blir bedre


Nettdekningen på tog blir bedre

Internettdekningen på tog blir bedre. Norske tog anskaffer 4G-mobilforsterkere som skal gi høyere hastighet på datanettet for togpassasjerer.