- Nesa mi tørket ut


- Nesa mi tørket ut

«The Voice»-dommer Tom «Matoma» Stræte Lagergrens hektiske liv som DJ gikk hardt ut over helsen.