Nei – det er ikke fritt frem å bruke tåkelys


Nei – det er ikke fritt frem å bruke tåkelys

De fleste nye biler i dag her kurve- eller tåkelys, men ikke alle kjenner til regelverket rundt bruken av disse.