Nedsatt hjertehelse etter covid-sykdom


Nedsatt hjertehelse etter covid-sykdom

Pasienter innlagt med covid-19 hadde redusert hjerte- og lungefunksjon to måneder etter.