Nedgang for meiser og gråsisik


Nedgang for meiser og gråsisik

500.000 fugler i rundt 11.000 hager ble rapportert i året Hagefugltelling. Tallet på fugler regnes som relativt lavt og kan forklares med fravær av gråsisik.