Nedgang i dødsulykker i arbeidslivet i fjor


Nedgang i dødsulykker i arbeidslivet i fjor

Det ble registrert 33 dødsulykker i arbeidslivet i 2019. Det er det laveste antallet siden 2000.