Nav har utbetalt 8,5 milliarder i dagpenger under coronakrisen


Nav har utbetalt 8,5 milliarder i dagpenger under coronakrisen

Siden de mest omfattende coronatiltakene ble iverksatt i Norge, har Nav behandlet 182.200 søknader om dagpenger og utbetalt 5,1 milliarder kroner.
Les mer om: