Nav har ikke funnet feiltolkninger av EØS-regelverket for flere ytelser


Nav har ikke funnet feiltolkninger av EØS-regelverket for flere ytelser

En gjennomgang av Navs praktisering av EØS-regelverket viser at det ikke er noen øvrige systematiske feil i Navs praksis.
Les mer om: