Nav har gjort feil: Kan gi deg restskatt neste år


Nav har gjort feil: Kan gi deg restskatt neste år

Nav har foretatt manglende skattetrekk på dagpenger og arbeidsavklaringspenger. Hvis det har rammet deg, må du regne med å betale tilbake det skyldige ved neste skatteoppgjør.
Les mer om: