Nav-gjennomgang bekrefter at EØS-retten ble feilpraktisert


Nav-gjennomgang bekrefter at EØS-retten ble feilpraktisert

Ansvaret for at trygdeskandalen fikk et så enormt omfang ligger hos samtlige involverte forvaltningsorganer, ifølge utvalget som har gransket saken.