Nav får kritikk for svak IKT-sikkerhet: Kan utnyttes i dataangrep