Nav-dommene kan være riktige likevel, mener tidligere høyesterettsdommer


Nav-dommene kan være riktige likevel, mener tidligere høyesterettsdommer

Tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård konkluderer i en EØS-rettslig redegjørelse med at få eller ingen er urettmessig dømt i trygdesaken. 
Les mer om: