Nattestøy når siste hånd legges på sentrale gater i Ski


Nattestøy når siste hånd legges på sentrale gater i Ski

De mest berørte naboene har fått tilbud fra Bane Nor om alternativ overnatting.
Les mer om: