Narkoåret 2018: MDMA på frammarsj, og salget flyttes til nett


Narkoåret 2018: MDMA på frammarsj, og salget flyttes til nett

Stadig mer av narkotikasalget her i landet skjer på internett, ifølge politiet. Parallelt vokser markedet for nye, syntetiske stoffer, spesielt MDMA.
Les mer om: