Namne-spenninga blir først utløyst i morgon kveld


Namne-spenninga blir først utløyst i morgon kveld

Nye reglar for teljing av førehandsstemmer, gjer at mandatkåringa etter valet først vil vera klart tysdag kveld. Det fortel Turid Vaage, som er val-ansvarleg i Suldal kommune. Offentleggjer på nett Valresultatet når det gjeld oppslutning for partia og valdeltakinga i kommunevalet og fylkestingsvalet vil, som tidlegare vera klart tysdag morgon. Tidlegare har fasiten på kven som er inne frå dei ulike partia også vore klår tysdag føremiddag. Nå blir det altså seinare, og dermed etter at onsdagens papiravis er gått i trykken. Dermed må papiravis-lesarane smørja seg med tålmod, men mandatkåringa vil bli offentleggjort på nettavisa når resultatet er klart.
Les mer om: