Når den fly­alarmen gikk, så tenkte je atte nå komme rosser­ene å tar oss


Når den fly­alarmen gikk, så tenkte je atte nå komme rosser­ene å tar oss

– Riktig virkelighetsbilde er viktig når innbyggere skal ta valg