Næringslivet stiller seg bak SV-krav om lønnsstøtte


Næringslivet stiller seg bak SV-krav om lønnsstøtte

SV får støtte fra uventet hold når NHO og Virke nå slutter seg til kravet om å skjerme lønnsstøtteordningen fra kutt, slik regjeringen legger opp til i februar.
Les mer om: