Når kunsten river huden av deg


Når kunsten river huden av deg

God musikk, kunst eller litteratur vekker ikke nødvendigvis gode følelser. Iblant kan det oppleves som å bli flådd.