- Når kommer flomsikringen?


- Når kommer flomsikringen?

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Langholm Hansen viser til at ministeren nylig besøkte kommunen og bedriften NorDan, som har virksomheten sin truet hvis det skulle komme en ny flom med samme skadeomfang som «Synne».- Etter denne flommen har NorDan hatt besøk av en rekke stortingspolitikere og ministere som har gitt inntrykk av at flomsikring på stedet vil bli prioritert. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har imidlertid gjort det klart på et møte med Lund kommune, NorDan og Næringsforeningen den 5. april i år at Moi ikke har prioritet for å få tilskudd til utsatte flomområder, skriver Langholm Hansen.Ap-politikeren trekker frem at etter at kommunene Lund, Sokndal, Eigersund og Bjerkreim ble rammet av ekstremvær i 2015, var det i 2018 bare Eigersund som hadde fått penger til sikring, totalt 20 millioner.- Det totale flomsikringsbehovet i Dalane er beregnet til minst 340 millioner kroner. Klimaendringene vil øke flomfaren ytterligere. Statsråden kan ikke dekke seg bak underliggende etater, men må nå sørge for at flomsikring av arbeidsplasser og næringsindustri i de mest utsatte områdene blir gjennomført.Stortingspolitiker Per Olaf Lundteigen (Sp) innrømmet nylig at politikere i både posisjon og opposisjon i mange år har bevilget alt for lite til flomsikring.