Når har du helse som en 65-åring?


Når har du helse som en 65-åring?

En ny studie viser store forskjeller i hvordan vi eldes i forskjellige land.