Når en 5-åring blir politikk


Når en 5-åring blir politikk

Et barns sykejournal skal ikke bli objekt for en politisk debatt i Stortinget eller andre steder. Vi tror regjeringen har foretatt en grundig vurdering av situasjonen før IS-kvinnen og barna ble hentet til Norge.