Nå skal trygdeskandalen flombelyses


Nå skal trygdeskandalen flombelyses

Denne uken starter granskingen av trygdeskandalen, både i kontrollkomiteen og i et uavhengig utvalg. Men konklusjoner ligger trolig langt fram i tid.