Nå skal de som lurer seg unna få tvangsmulkt


Nå skal de som lurer seg unna få tvangsmulkt

Miljødirektoratet er ikke fornøyd.