Nå går 352.200 personer i Norge på uføretrygd


Nå går 352.200 personer i Norge på uføretrygd

Antallet uføretrygdede økte med 13.000 personer i 2019 til 352.200 personer. Dermed er 10,3 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder uføretrygdet.