Mozilla kan bli offeret når konkurransemyndighetene går etter Google