Motstandere av helseforetakene samler seg


Motstandere av helseforetakene samler seg

«Alternativ til helseforetaksmodellen» er navnet på ei ny gruppe som i løpet av våren skal legge fram en alternativ modell.
Les mer om: