Motoren stopper – men viften fortsetter å gå


Motoren stopper – men viften fortsetter å gå

Er det egentlig normalt?