Mistenker ikke flere overgrep ved Moelv skole


Mistenker ikke flere overgrep ved Moelv skole

Politiet har ikke fått melding om at flere skolebarn i Moelv er berørt av seksuelle handlinger fra en ansatt ved Moelv skole.
Les mer om: