Mistanke om menneskelig variant av kugalskap i Hammerfest


Mistanke om menneskelig variant av kugalskap i Hammerfest

Pasient kan være smittet Creutzfeldt-Jakobs sykdom.
Les mer om: