Mindre til petroleumsforsking, men ikkje mykje meir til forsking på fornybar energi


Mindre til petroleumsforsking, men ikkje mykje meir til forsking på fornybar energi

Investeringane i norsk petroleumsforsking har gått ned etter 2014,  men satsinga på forsking på fornybar energi har ikkje gått tilsvarande opp. Det viser Indikatorrapporten for forsking og utvikling for 2017.
Les mer om: