Millioner trues av flom og tørke i Afrika


Millioner trues av flom og tørke i Afrika

2,5 millioner mennesker er rammet av flom i Øst-Afrika, og Røde Kors frykter utbrudd av dødelige sykdommer. Andre land i regionen er rammet av ekstrem tørke.
Les mer om: