Millioner til velferdsteknologi og tunnelsikkerhet for næringsmiljøer i Stavanger


Millioner til velferdsteknologi og tunnelsikkerhet for næringsmiljøer i Stavanger

To næringsmiljøer i Stavanger får inntil seks millioner kroner hver fra staten. Innovasjon Norge, Siva- Selskapet for industrivekst- og Forskningsrådet er ansvarlige for klyngeprogrammet.
Les mer om: