Miljøkrisen er en del av det som gjør oss til mennesker


Miljøkrisen er en del av det som gjør oss til mennesker

Menneskets biologiske suksess bygger ikke på egoisme og ondskap, men på våre gode egenskaper. Det gjør også miljøkrisen.