Migrantbarn flyttet fra forferdelige forhold på mottak i Texas


Migrantbarn flyttet fra forferdelige forhold på mottak i Texas

Rundt 250 migrantbarn er hentet ut av et overfylt mottak i Texas, der de ifølge advokater har vært holdt innesperret under forferdelige forhold.