- Midlertidige fartsgrenser bør kun brukes når det er nødvendig


- Midlertidige fartsgrenser bør kun brukes når det er nødvendig

Samferdselsministeren ber Vegdirektoratet se på bruken av nedsatte fartsgrenser ved veiarbeid.