Microsoft trekker flere oppdateringer. Bekrefter at Office kan krasje ved oppstart