Merkbar reduksjon i rekebestanden


Merkbar reduksjon i rekebestanden

Nordland Fylkes Fiskarlag ønsker svar på hvorfor det er slik.
Les mer om: