Merete Hodne anker saken mot Løgnaslaget til Høyesterett


Merete Hodne anker saken mot Løgnaslaget til Høyesterett

– Jeg ser få eller ingen muligheter for at Hodne skal vinne frem, sier Løgnaslagets advokat Brynjar Meling.