Mer enn seks kjøp per salg


Mer enn seks kjøp per salg

Innsiderne i Kongsberggruppen kjøper før emisjon, og nærstående til styremedlem i NRC sikrer gevinst.