Mens vielsen pågikk fikk brudeparet bot på brudebilen


Mens vielsen pågikk fikk brudeparet bot på brudebilen

Parkeringsplassen var for brudebiler, men brudens far glemte å betale for parkeringen.