Mens den brennende atomubåten sank, møtte Viktor Gud på over 1000 meters dyp


Mens den brennende atomubåten sank, møtte Viktor Gud på over 1000 meters dyp

Den var Sovjets stolthet. Titanubåten som kunne overleve atomkrig. Likevel gikk det grusomt galt en kald aprilmorgen i 1989 utenfor Bjørnøya.