Mener kommunen bør plukke Tollefsen-gårder på forkjøp


Mener kommunen bør plukke Tollefsen-gårder på forkjøp

Måten Ivar Tollefsens boligselskap Fredensborg unngikk den kommunale forkjøpsretten på, blir gransket. Nå åpner politikere for at kommunen kan kjøpe noen av gårdene ved å benytte forkjøpsretten.