Mener hjemmeundervisning utfordrer opplæringsloven