Melkereklame er ingen trygg kunnskapskilde


Melkereklame er ingen trygg kunnskapskilde

Frykt for å få for lite næringsstoffer og bli syk uten kumelk, er neppe skapt uten bidrag fra meierireklamen.