Meling vil stevne Per Sandberg som vitne


Meling vil stevne Per Sandberg som vitne

Advokat Brynjar Meling sier at alle politikere som har uttrykt at de skal få mulla Krekar ut av landet, blir stevnet som vitne i retten. Italia har begjært Krekar utlevert.